د افغانستان او هند میلیوني اړیکي

بسم الله اکبري:- هند او افغانستان هغه دوه لرغوني، تاریخي او د ګډ فرهنګ درلودونکي دوست هیوادونه دي چې د تاریخ په بیلابیلو پړاوونو کې ګډوجوهات او ګډ افتخارات لري او

د پښتنو په درنو ککریو د ډالرو سوداګري

له بده مرغه هره ورځ د ډله ېېزورسنیوله لارې خوراغمجن اوزړه بوږنوونکې خبرونه اورم اودتراژیکوخونړیوپیښوانځورونه خدایږوهډودلیدلواوزغم وړنه دي. څنګه دمسلمانی اوانسانیت
Meer